L.E.W.T.

L.E.W.T. is een ondersteunende trainingseenheid die specifiek gericht is op mentale kracht en fysieke weerbaarheid & weerstand trainingen voor de verschillende risicodragende beroepen, overheidsdiensten en particulieren. Onze trainers als trainingsacteurs werken met hedendaagse casuïstieken en problematieken.

L.E.W.T. levert, ondersteund of verzorgt deze mentale & fysieke trainingen op maat en in real-life settings, dus ook in openbare ruimtes en op de openbare weg. Alle trainers en trainingsacteurs die door L.E.W.T. worden ingezet komen uit de verschillende ervaringsberoepsgroepen (politie, defensie, beveiliging, sport en de zorg), trainen met wederzijds respect, zijn in het bezit van een positieve VOG verklaring (daar waar nodig AIVD en/of MIVD gescreend) en hebben een ondertekende geheimhoudingsplicht.

Door te werken met professionals en praktijkervaringsdeskundigen, kan de cursist (politieagent-militair-beveiliger-docent-baliemedewerker) het aangeleerde in praktijk met de juiste weerstand, realistisch oefenen. De trainingsacteurs van L.E.W.T. kunnen tegen een stootje en zijn dan ook niet bang voor een krasje of schrammetje meer of minder, ongeacht de soort van training. De trainingsacteurs begrijpen dat iemand die training krijgt vaak helemaal op gaat in zijn / haar rol en soms fysiek gaat om de casuïstiek af te ronden, de trainingsacteurs zullen hier dan ook professioneel en gedoceerd weerstand bieden.

Graag maakt L.E.W.T. kennis met uw organisatie en bespreken wij uw specifieke trainingsmogelijkheden.

Het team van L.E.W.T. Trainers & Acteurs

Actiefoto